Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Beleid

 

Fraude is de meest flagrante schending van het gelijkheidsbeginsel. Wie correct zijn fiscale en sociale bijdragen betaalt draait op voor de bijdragen die fraudeurs niet willen betalen en voor de sociale voordelen die ze onterecht genieten. Er is niets eerbaar aan frauderen.

Fraude is marktverstorend en concurrentievervalsend. Ondernemers die geconfronteerd worden met frauderende concurrenten komen onder druk te staan om zich eveneens aan fraude te bezondigen om te kunnen overleven.

Fraude ondermijnt het draagvlak voor solidariteit, net als de geloofwaardigheid en de financiering van de overheid en de sociale zekerheid.

Als staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en Fiscale fraude ben ik belast met de coördinatie van de fraudebestrijding. Het regeerakkoord voorziet in een groot aantal fraudemaatregelen die geconcretiseerd zullen worden in samenwerking met de ministers van Financiën, Werk, Economie, Sociale Zaken en Justitie.

In het kader van mijn opdracht zal ik verder beroep kunnen blijven doen op de twee instanties, nl. het college en het ministerieel comité ter bestrijding van de fiscale en sociale fraude.

Beleidsnota